Truecrypt – Tutorial dla początkujących

Jak utworzyć i używać “kontenera” TrueCrypt
Ten rozdział zawiera instrukcję krok po kroku jak utworzyć, montować i używać wolumenu TrueCrypt. Polecamy też przeczytanie innych działów, znajdziesz tam ważne informacje i wskazówki.


Krok 1:
Pobierz i zainstaluj TrueCrypt. Znajdź plik TrueCrypt.exe lub skrót w menu start w Windows i uruchom program.


Krok 2:

t2

Powinno pojawić się główne okno TrueCrypt. Wybierz Create Volume/Utwórz wolumen (zaznaczony na czerwono na zdjęciu powyżej)

Krok 3:

t3

Pojawi się okno Kreator Wolumenu TrueCrypt. W tym kroku wybierz, gdzie miejsce, gdzie chcesz utworzyć wolumen. Może być umieszczony w pliku, nazywanym też kontenerem, w partycji lub na dysku. W tym tutorialu wybierzemy pierwszą opcję i stworzony wolumen TrueCrypt w pliku. Jako że opcja została wybrana domyślnie, możesz kliknąć Next.


Uwaga: W następnych krokach zostały umieszczone ucięte zdjęcia ekranu, zawierające tylko najważniejszą, interesującą nas część kreatora.

Krok 4:

t4

W tym kroku wybierasz, czy chcesz utworzyć standardowy czy ukryty wolumen TrueCrypt. My wybieramy pierwszą opcję i wolumen standardowy. Wybierz Next.


Krok 5:

t5

W tym kroku musisz ustalić, gdzie chcesz umiejscowić utworzony wolumen TrueCrypt (kontener pliku). Kontener TrueCrypt zachowuje się tak jak normalny plik. Zatem jak każdy inny plik może być przeniesiony czy usunięty. Następnie wybierasz dla niego nazwę (Krok 6). Wybierz Select File. Powinno pojawić się standardowe dla Windows okno wyboru pliku (okno Kreatora Tworzenia Wolumenu TrueCrypt pozostaje otwarte w tle).

Krok 6:

t6

W tym poradniku utworzymy nasz wolumen w lokalizacji D:\My Documents\ i wolumen (kontener) nazwiemy My Volume (jak na zdjęciu). Możesz oczywiście wybrać swoją nazwę i inne miejsce (np. w pamięci USB). Na tym etapie plik My Volume jeszcze nie istnieje – utworzy go dopiero kreator TrueCrypt.


WAŻNE: Pamiętaj, że TrueCrypt nie szyfruje teraz żadnych istniejących plików (podczas tworzenia pliku-kontenera). Jeśli podczas tego kroku wybierzesz jakiś istniejący plik, zostanie on nadpisany przez nowo stworzony wolumen (więc nadpisany plik zostanie usunięty, a nie zaszyfrowany!). Będziesz mógł szyfrować istniejące pliki (później) przenosząc je do wolumenu TrueCrypt, który dopiero teraz tworzymy.*


Wybierz lokalizację dla tworzonego pliku-kontenera w okienku wyboru pliku. Wpisz wybraną nazwę dla pliku w okienku File name. Kliknij Save. Po zapisaniu okno zniknie. W kolejnych krokach, powrócimy do Kreatora Tworzenia Wolumenu TrueCrypt.


* Pamiętaj, że po skopiowaniu niezaszyfrowanych plików do wolumenu TrueCrypt musisz upewnić się, że skasowałeś oryginalne, niezaszyfrowane pliki. Istnieją specjalne programy przeznaczone do bezpiecznego kasowania danych (wiele z nich jest darmowa).

t7

W kreatorze tworzenia wolumenu, kliknij Next.

Krok 8:

t8

Tutaj dla wolumenu wybierasz algorytm szyfrowania i jego hash. Jeśli nie jesteś pewien co do wyboru, wybierz domyślne ustawienia i kliknij Next. Żeby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdziały Algorytmy szyfrowania i Algorytmy hashowania.

Krok 9:

t9

Tutaj ustalasz rozmiar kontenera – my wybraliśmy 1 megabajt, ale ty możesz wybrać inne parametry. Gdy już wprowadzisz dane, wybierz Next.

Krok 10:

t10

To jeden z ważniejszych kroków. Wybierasz tu hasło dla swojego woluminu. Kreator podpowie ci, jak ma wyglądać mocne hasło. Gdy już wymyślisz hasło, wprowadź je do pierwszego okienka i ponownie do drugiego. Next.
Uwaga: Przycisk Next uaktywni się dopiero, gdy oba hasła będą się zgadzać.

Krok 11:

t11

Ruszaj myszką w obszarze Kreatora wolumenu przynajmniej przez 30 sekund. Im dłużej będziesz ją poruszał, tym lepiej. Dzięki temu zwiększysz kryptograficzną siłę kluczy szyfrowania (co zwiększa bezpieczeństwo).


Kliknij Format.


Powinno rozpocząć się tworzenie wolumenu. TrueCrypt stworzy teraz plik nazwany Mój wolumen w folderze D:\Moje dokumenty\ (dane wpisane w Kroku 6). Plik ten będzie kontenerem TrueCrypt (będzie zawierać zaszyfrowany wolumen). To, jak dużo czasu zajmie tworzenie wolumenu zależy jego rozmiaru. Po zakończeniu pokaże się takie okno dialogowe:

t12

Kliknij OK, żeby je zamknąć.

Krok 12:

t13

Pomyślnie utworzono wolumen TrueCrypt (kontener pliku). Aby zamknąć Kreator, kliknij Exit. W następnych krokach, zamontujemy utworzony przed chwilą wolumen. Powróćmy do głównego okna (powinno być otwarte, jeśli nie, powtórz polecenie z Kroku 1 żeby uruchomić program i wróć do Kroku 13).

Krok 13:

t14

Wybierz oznaczy literą dysk (na zdjęciu zaznaczony na czerwono). Będzie to dysk do którego zamontowany zostanie kontener TrueCrypt.
Uwaga: W tym tutorialu, wybraliśmy dysk oznaczony literą M, ale ty możesz wybrać inny.


Krok 14:

t15

Kliknij Select File. Powinno pojawić się okno wyboru plików.

Krok 15:

t16

W tym oknie przejdź do miejsca, gdzie ulokowałeś kontener (utworzony w krokach 6-11) i wybierz go. Kliknij Open. Okno wyboru plików zniknie. W następnych krokach powrócimy do głównego okna TrueCrypt.

Krok 16:

t17

W tym oknie, kliknij Mount. Pojawi się okno wpisywania hasła.

Krok 17:

t18

Wpisz hasło (wybrane w Kroku 10) w okienku zaznaczonym na czerwono.

Krok 18:

t19

Po wprowadzeniu hasła kliknij OK. Program zacznie teraz montować wolumen. Jeśli hasło jest nieprawidłowe, zostaniesz o tym powiadomiony i powrócisz do poprzedniego kroku. Wtedy wpisz je jeszcze raz i kliknij OK i proces może się rozpocząć.

Ostatni krok:

t20

Udało nam się zamontować kontener jako wirtualny dysk M:
Wirtualny dysk jest całkowicie zaszyfrowany (łącznie z nazwami plików, wolnym miejscem, tabelami alokacji plików itd.) i zachowuje się jak normalny dysk. Możesz zapisywać na nim pliki (bądź kopiować, przenosić do niego pliki itd.) i będą one szyfrowane w locie (w trakcie zapisu).


Jeśli otworzysz plik umieszczony w wolumenie TrueCrypt, na przykład w media playerze, plik podczas przeglądania będzie automatycznie deszyfrowany w locie w pamięci RAM.


Ważne: Pamiętaj, że gdy otworzysz taki plik (lub podczas każdej innej związanej z nim operacji) nie będziesz proszony o ponownie podawania hasła. Będziesz musiał je podać tylko podczas montowania wolumenu.


Możesz otwierać zamontowany wolumen, na przykład, klikając dwukrotnie na dysk (jak pokazane na zdjęciu poniżej).


Możesz też normalnie przeglądać zamontowany wolumen, tak jak każdy inny rodzaj wolumenów, na przykład otwierając Mój Komputer i następnie wirtualny dysk (tutaj dysk oznaczony literą M).

t21

Kopiowanie plików i folderów przebiega z i do wolumenu przebiega tak samo jak w przypadku zwykłego dysku (na przykład poprzez operację przeciągnij i upuść). Pliki czytane i kopiowane z zaszyfrowanego wolumenu są od razu deszyfrowane w locie w pamięci RAM. Podobnie jest z plikami zapisywanymi i kopiowanymi do wolumenu (wtedy są analogicznie szyfrowane w locie, ale jeszcze przed zapisaniem ich na dysk).

Pamiętaj, że TrueCrypt nigdy nie zapisuje żadnych rozszyfrowanych danych na dysk. Nawet gdy wolumen jest zamontowany, dane przechowywane w wolumenie są ciągle zaszyfrowane. Gdy resetujesz lub wyłączasz komputer, wolumen będzie zdemontowany i wszystkie przechowywane w nim pliki będą niedostępne (i zaszyfrowane). Tak samo jest w razie nagłego braku prądu. Żeby ponownie uzyskać do nich dostęp musisz zamontować wolumen. Informacje o tym jak to zrobić to jeszcze raz znajdziesz w Krokach 13-18.

Jeśli chcesz zamknąć wolumen i zablokować dostęp do jego plików, zdemontuj wolumen lub po prostu zresetuj system. Jeśli chcesz wiedzieć jak, wykonaj te kroki:

t22

Wybierz wolumen z listy zamontowanych wolumenów w oknie TrueCrypt (zaznaczony na czerwono) po czym kliknij Dismount (również zaznaczony na zdjęciu u góry). Żeby odzyskać dostęp do plików z wolumenu będziesz musiał zamontować wolumen. Wytłumaczyliśmy to w Krokach 13-18.

Ważne: Przeczytaj też inne działy tej instrukcji zanim zaczniesz używać program TrueCrypt. Zawierają ważne informacje pominięte w tym uproszczonym dziale.

Jak stworzyć i używać partycję/urządzenie zaszyfrowane programem TrueCrypt

Zamiast tworzyć pliki-kontenery, możesz też zaszyfrować fizyczne partycje bądź dyski (np. stworzyć wolumeny urządzeń). Opisaliśmy jak to zrobić w Krokach 1-3, ale w kroku 3 do tego celu wybierz drugą lub trzecią opcję. Następnie śledź instrukcje kreatora. Kiedy stworzysz wolumen urządzenia wewnątrz nie-systemowej partycji/dysku, możesz go zamontować wybierając opcję automatycznego montowania urządzeń (klikając Auto-Mount Devices w głównym oknie TrueCrypt). W dziale Szyfrowanie systemu znajdziesz informacje na temat zaszyfrowanych systemowych partycji/dysków.

Cyfrowa Matka

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *