Truecrypt – Tryb przenośny

Program TrueCrypt może być uruchomiony w tzw. trybie przenośnym. Oznacza to, że nie musi być on zainstalowany na systemie operacyjnym, na którym jest uruchomiony. Używając programu w tym trybie należy pamiętać o 2 rzeczach:

  • Do uruchomienia tego trybu wymagane są uprawnienia administratora (zobacz rozdział Używanie programu TrueCrypt bez uprawnień administratora).
  • W rejestrze plików może znajdować się informacja świadcząca o fakcie uruchomienia programu TrueCrypt (i o zamontowaniu wolumenu) na systemie Windows, nawet gdy program został uruchomiony w trybie przenośnym.

Ważne: Niezależnie od rodzaju używanego oprogramowania, posiadanie poufnych danych na systemie, na którym nie masz uprawnień administratora jest ryzykowne i niebezpieczne – administrator systemu może z łatwością przechwycić i skopiować twoje poufne dane, łącznie z hasłami i kluczami.

Pamiętaj: Jeżeli ta kwestia jest problematyczna, zapoznaj się z jej rozwiązaniem w dziale Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

TrueCrypt w trybie przenośnym uruchomisz na jeden z tych sposobów:

  • Po rozpakowaniu plików z samorozpakowującego się zbioru TrueCrypt bezpośrednio uruchom plik TrueCrypt.exe.
    Uwaga: Aby wypakować pliki z takiego zbioru, uruchom go, po czym na drugiej stronie kreatora instalacji wybierz Wypakuj (zamiast Instaluj)
  • Możesz przygotować specjalny dysk podróżny przy użyciu Konfiguratora dysku podróżnego i z tego dysku uruchamiać program TrueCrypt

Przy czym pamiętaj, że drugi sposób ma znaczną przewagę nad pierwszym – dlaczego? Dokładniejsze informacje znajdziesz w kolejnych sekcjach tego działu.

Ważne: Nieużywany sterownik programu uruchomionego w trybie przenośnym jest rozładowywany (np., gdy nie wykonujesz już żadnych operacji w głównym oknie TrueCrypt lub w kreatorze tworzenia wolumenu i niezamontowane są żadne wolumeny). Jeśli jednak pozostając w trybie przenośnym wymusisz demontowanie wolumenu lub montowanie wolumenu sformatowanego w trybie NTFS na Windowsie Vista (lub nowszym), to po wyjściu z programu TrueCrypt jego sterownik mimo to może nie zostać rozładowany i nastąpi to dopiero po  wyłączeniu/ponownym uruchomieniu komputera. To zabezpieczenie eliminuje problemy spowodowane przez usterkę Windowsa, na którą narażeni są użytkownicy TrueCrypt pracujący na tym systemie (na przykład, nie dałoby się ponownie uruchomić TrueCrypt dopóki jakieś aplikacje używają zdemontowanego wolumenu).

Narzędzia -> Konfiguracja dysku podróżnego

Ta funkcja pozwala na przygotowanie i uruchomienie specjalnego dysku podróżnego TrueCrypt. Jest on niezaszyfrowanym wolumenem, nie jest wolumenem TrueCrypt. ‘Dysk podróżny’ składa się z plików wykonywalnych i opcjonalnie ze skryptu ‘autorun.inf’ (patrz niżej: sekcja Konfiguracja autostartu). Po wybraniu Narzędzi -> Konfiguracja dysku podróżnego powinni pojawić się okno dialogowe konfiguracji. Szczegółowy opis parametrów, które ustawisz w oknie dialogowym znajdziesz poniżej:

Dołącz kreator tworzenia wolumenu TrueCrypt

Zaznacz tę opcję, jeśli będziesz chciał tworzyć nowe wolumeny za pomocą programu TrueCrypt uruchomionego z utworzonego dysku podróżnego. Odznaczając ją oszczędzisz miejsce na dysku podróżnym.

Konfiguracja autostartu (autorun.inf)

Tutaj skonfigurujesz swój podróżny dysk tak, aby po jego umieszczeniu następowało uruchomienie programu TrueCrypt lub zamontowanie wolumenu TrueCrypt. Jest to możliwe dzięki specjalnemu plikowi-skryptowi ‘autorun.inf’ umieszczonemu na dysku podróżnym. Plik jest następnie automatycznie odczytywany przez system operacyjny każdorazowo podczas umieszczenia dysku podróżnego.

Ważne: ta opcja działa tylko w usuwalnych urządzeniach magazynujących takich jak CD/DVD (dla urządzeń USB wymagana jest wersja Windows XP SP2, Windows Vista lub nowsza wersja Windowsa). Funkcję należy włączyć w systemie. Opcje auto-startu i auto-montowania funkcjonują zależnie od ustawień systemu operacyjnego, a więc na przykład mogą działać dopiero po utworzeniu plików dysku podróżnego lub tylko na niezapisywalnych urządzeniach jak CD/DVD (nie jest to usterka Windowsa, tylko pewne ograniczenie ze strony tego systemu).
Pamiętaj też, że aby plik skryptu ‘autorun.inf’ działał poprawnie, musi być umieszczony w katalogu głównym niezaszyfrowanego dysku (np. G:\, X:\, or Y:\ itd.)

 

Cyfrowa Matka

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *