Truecrypt – Diagnozowanie problemów z oprogramowaniem

W tej sekcji znajdziesz rozwiązania najczęstszych problemów, które zgłaszają użytkownicy TrueCrypt. Jeśli nie znajdziesz tu rozwiązania swojego problemu, być może znajdziesz go tu:

Używaj najnowszej, stabilnej wersji TrueCrypt. Jeśli w starej wersji program znalazłeś jakieś usterki, możliwe, że zostały on naprawione w nowej wersji. Wchodząc w Pomoc -> O programie dowiesz się, jaką wersję programu posiadasz.


Problem:
Zapis na wolumen/odczyt z wolumenu odbywa się bardzo wolno, mimo, że w testach wychodzi, że prędkość szyfru, którego używam jest większa niż szybkość dysku twardego.
Możliwa przyczyna problemu:
Przyczyną jest prawdopodobnie ingerencja innych aplikacji.
Proponowane rozwiązanie:
Na początek sprawdź, czy kontener TrueCrypt nie ma rozszerzenia pliku zarezerwowanego przez pliki wykonawcze (np., .exe, .sys lub .dll). Jeśli tak, Windows i antywirus mogą ingerować w kontener i zmniejszać wydajność wolumenu.
Po drugie, wyłącz lub odinstaluj wszystkie aplikacje, które podejrzewasz o zakłócanie działania wolumenu. Zazwyczaj jest to program antywirusowy, narzędzie defragmentujące dysk itp. W przypadku antywirusa zazwyczaj wystarcza wyłączenie skanowania w czasie rzeczywistym w ustawieniach programu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj tymczasowo wyłączyć ochronę antywirusową. Jeśli to też nie pomaga, odinstaluj program całkowicie, po czym uruchom ponownie komputer.


Problem:
Wolumen TrueCrypt nie może być zamontowany; TrueCrypt zgłasza “Nieprawidłowe hasło lub brak wolumenu TrueCrypt”.
Możliwa przyczyna problemu:
Nagłówek wolumenu mógł zostać uszkodzony przez inny program lub niewłaściwie działający element programu.
Proponowane rozwiązanie:

 • Jeśli utworzyłeś wolumen w wersji 6.0 programu TrueCrypt lub nowszej, możesz przywrócić nagłowek wolumenu dzięki kopii zapasowej połączonej w wolumenie. Wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom TrueCrypt 6.0 lub nowszą wersję.
  2. Kliknij Wybierz urządzenie lub Wybierz plik, aby wybrać wolumen.
  3. Wybierz Narzędzia -> Przywróć nagłówek wolumenu.
 • Jeśli utworzyłeś wolumen w wersji 5.1a lub starszej, możesz spróbować zamontować wolumen za pomocą opcji wiersza poleceń /m recovery w ten sposób:
  1. Zainstaluj TrueCrypt 6.1 lub nowszą wersję.
  2. Na klawiaturze wciśnij i przytrzymaj klawisz Windows, po czym naciśnij R. Powinno pojawić się okno Uruchom.
  3. Wpisz następującą komendę (zastąp ostatni argument, \Device\Harddisk1\Partition0, ścieżką do swojego wolumenu, a jeśli TrueCrypt nie jest zainstalowany w %ProgramFiles%, zastąp %ProgramFiles% ścieżką do TrueCrypt):
  “%ProgramFiles%\TrueCrypt\TrueCrypt.exe” /q /m recovery /v \Device\Harddisk1\Partition0
  4. Wciśnij Enter i spróbuj zamontować wolumen.

Problem:
Po zamontowaniu wolumenu Windows zgłasza błąd “To urządzenie nie zawiera ważnego systemu plików”, lub podobny błąd.
Przyczyna problemu:
System plików w wolumenie TrueCrypt może być uszkodzony (lub wolumen jest niesformatowany).
Możliwe rozwiązanie:
Możesz użyć programu do naprawy systemu plików i spróbować go naprawić. Taki program powinien znajdować się w każdym systemie operacyjnym – w Windowsie jest to program ‘chkdsk’. Jak go używać: Wykonaj kopię zapasową swojego wolumenu (program chkdsk może dokonać jeszcze większych szkód) i zamontuj go. Prawym kliknij na zamontowany wolumen w oknie TrueCrypt (powinien być na liście dysków) i z menu wybierz ‘Napraw system plików’.


Problem:
Kiedy próbuję utworzyć ukryty wolumen, jego maksymalny rozmiar jest dziwnie mały (na zewętrznym wolumenie jest znacznie więcej wolnego miejsca).
Przyczyny problemu:
1. Zewnętrzny wolumen został sformatowany jako NTFS.
2. Fragmentacja.
3. Za mały rozmiar klastra + za dużo plików/folderów w katalogu głównym w zewnętrznym wolumenie.

Możliwe rozwiązania:
Rozwiązanie przyczyny (1):
System plików NTFS, w przeciwieństwie do systemu FAT zawsze przechowuje wewnętrzne dane dokładnie w samym środku wolumenu. Przez to ukryty wolumen może mieścić się tylko w drugiej połowie zewnętrznego wolumenu. Jeśli nie pasuje ci tego typu ograniczenie, możesz np.:

 • Przeformatować zewnętrzny wolumen na FAT i utworzyć w nim ukryty wolumen.
 •  Jeśli zewnętrzny wolumen jest zbyt duży by mógł zostać sformatowany jako FAT, podziel wolumen na kilka 2-terabajtowe wolumenu (lub na 16-terabajtowe wolumeny, jeśli urządzenie używa 4-kilobajtowych sektorów) i sformatuj każdy z nich jako FAT.

Rozwiązanie przyczyny (2):
Utwórz nowy zewnętrzny wolumen (defragmentacja nie jest tu dobrym rozwiązaniem – negatywnie wpłynie na możliwość zastosowania metody wyparcia – patrz sekcja Defragmentowanie).

Rozwiązanie przyczyny (3):
Uwaga: Poniższe rozwiązanie tyczy się tylko ukrytych wolumenów utworzonych wewnątrz wolumenów z systemem FAT.
Zdefragmentuj zewnętrzny wolumen (zamontuj go, prawym kliknij na przypisaną mu literę dysku w Mój komputer, kliknij Właściwości, następnie wybierz zakładkę Narzędzia i tam kliknij na pozycję Defragmentuj teraz. Po zdefragmentowaniu wolumenu wyjdź z Defragmentora dysku i spróbuj jeszcze raz utworzyć ukryty wolumen.
Kiedy to nie pomaga, usuń wszystkie pliki i folder z zewnętrznego wolumenu wciskając Shift+Delete, nie poprzez formatowanie, (zanim to zrobisz nie zapomnij o wyłączeniu funkcji Kosza i Przywracania systemu dla tego dysku) i w takim kompletnie wyczyszczonym wolumenie zewnętrznym spróbuj utworzyć ukryty wolumen (teraz tylko dla testu). Jeśli maksymalny możliwy rozmiar ukrytego wolumenu i teraz się nie zmieni, to może oznaczać to, że przyczyną problemu jest rozszerzony katalog główny. Jeśli wybierając rozmiar klastra wybrałeś rozmiar inny niż Domyślny (ostatni krok w Kreatorze), przeformatuj zewnętrzny wolumen i tym razem wybierz Domyślny rozmiar klastra.
Jeżeli i to nie pomaga, przeformatuj zewnętrzny wolumen jeszcze raz, ale tym razem do jego katalogu głównego skopiuj mniej plików/folderów niż poprzednim razem. Formatuj go do skutku zmniejszając liczbę plików i folderów w katalogu. Jeśli nie chcesz tego zrobić lub ta metoda nie pomaga, przeformatuj zewnętrzny wolumen i wybierz większy rozmiar klastra. Formatuj tyle razy, aż znajdziesz wystarczająco duży rozmiar klastra, który rozwiąże problem. Możesz także utworzyć ukryty wolumen w wolumenie NTFS.


Problem:
Pojawiają się następujące błędy:

 • Wolumen TrueCrypt nie może być zamontowany.
 •  Nie można utworzyć wolumenów NTFS.

Poza tymi 2, może pojawiać się jeszcze jeden błąd: “Proces nie ma dostępu do pliku, ponieważ plik jest używany przez inny proces.”
Przyczyna problemu:
Prawdopodobnie jest to spodowane ingerencją programu. Nie jest to usterka TrueCrypt. System operacyjny zgłasza programowi TrueCrypt fakt, że urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez konkretną aplikację (a więc TrueCrypt nie ma pozwolenia dostępu).
Możliwe rozwiązanie:
Zazwyczaj pomaga wyłączenie/odinstalowanie ingerującej aplikacji (zazwyczaj to program antywirusowy lub program zarządzający dyskiem itp.).


Problem:
Próbuję wpisać swoje hasło i/lub próbuję wciskać inne klawisze w oknie programu rozruchowego TrueCrypt, ale program w ogóle nie reaguje.
Przyczyna problemu:
Posiadasz klawiaturę USB (nie klawiaturę PS/2), a środowisko komputera przed rozruchem nie obsługuje klawiatur USB (opcja wyłączona w ustawieniach BIOS).
Możliwe rozwiązanie:
Musisz włączyć obsługę klawiatury USB w środowisku przedrozruchowym w ustawieniach BIOS. Zrobisz to w ten sposób:
Zresetuj komputer. Zaraz po pokazaniu się ekranu startowego BIOS wciśnij F2 lub Delete i poczekaj aż pojawi się okno konfiguracji BIOS. Jeśli nie pojawia się – zresetuj komputer jeszcze raz i wciskaj klawisz F2 lub Delete aż pojawi się okno konfiguracji. Włącz w nim obsługę klawiatury USB. Zrobisz to wybierając Zaawansowane -> ‘Konfiguracja USB’ -> ‘Obsługa starszych wersji USB’ -> Włączona. (Pamiętaj, że w tym wypadku słowo ‘starszy’ jest mylące, ponieważ także elementy nowszych wersji MS Windows wymagają włączenia tej opcji.) Następnie zapisz ustawienia BIOS wciskając klawisz F10 i zresetuj komputer.


Problem:
Po zaszyfrowaniu partycji systemowe/dysku systemowego, komputer nie uruchamia się po zresetowaniu (nie da się też wejść w konfigurację BIOS).
Przyczyna problemu:
Usterka w systemie BIOS na twoim komputerze.
Możliwe rozwiązania:
Wykonaj te polecenia:
1. Odłącz zaszyfrowany dysk.
2. Połącz niezaszyfrowany dysk z zainstalowanym systemem operacyjny (lub zainstaluj go na dysku).
3. Uaktualnij BIOS.
4. Jeśli to nie pomaga, zgłoś usterkę producentowi/dystrybutorowi komputera.
lub
Jeżeli BIOS/płyta główna, dystrybutor ani producent nie zapewniają żadnych aktualizacji rozwiązującej ten problem, a jesteś użytkownikiem systemu Windows 7 lub nowszej wersji i na dysku masz dodatkową partycję do rozruchu (której rozmiar jest mniejszy niż 1 GB), to możesz przeinstalować Windows bez tej dodatkowej partycji (aby obejść usterkę w BIOS-ie). Więcej informacji jak to zrobić na stronie: http://www.truecrypt.org/knowledge-base/extra-win-boot-partition


Problem:
Pojawia się jeden z problemów:

 • Komputer zawiesza się po wpisaniu hasła do autoryzacji podczas wstępnego testu systemu szyfrowania (po wyświetleniu informacji ‘Uruchamianie…’).
 • Komputer zawiesza się po wpisaniu hasła do autoryzacji kiedy partycja systemowa/dysk systemowy jest zaszyfrowany (całkowicie lub częściowo) i system jest zresetowany pierwszy raz od czasu rozpoczęcia procesu ich szyfrowania (po wyświetleniu informacji ‘Uruchamianie…’).
 • Komputer zawiesza się po sklonowaniu ukrytego systemu operacyjnego i po wpisaniu do niego hasła (po wyświetleniu informacji ‘Uruchamianie…’).

Przyczyna problemu:
Usterka w systemie BIOS.
Możliwe rozwiązanie:

 1. Uaktualnij BIOS.
 2. Użyj innej płyty głównej (innego modelu/innej marki).
 3. Jeśli BIOS/płyta główna, dystrybutor ani producent nie zapewniają żadnych aktualizacji rozwiązującej ten problem, a jesteś użytkownikiem systemu Windows 7 lub nowszej wersji i na dysku masz dodatkową partycję do rozruchu (której rozmiar jest mniejszt niż 1 GB), to możesz przeinstalować Windows bez tej dodatkowej partycji (aby obejść usterkę w BIOS). Więcej informacji jak to zrobić na stronie: http://www.truecrypt.org/knowledge-base/extra-win-boot-partition

Problem:
Kiedy próbuję zaszyfrować partycję systemową/dysk systemowy, program rozruchowy TrueCrypt podczas wstępnego testu zawsze zgłasza, że hasło do autoryzacji rozruchu podane przeze mnie jest błędne (mimo, że podaję poprawne hasło).
Przyczyny problemu:

 • Num Lock i/lub Caps Lock są włączone/wyłączone
 • Uszkodzenie danych

Możliwe rozwiązanie:
1. Ustawiając hasło do autoryzacji, zapamiętaj, czy klawisze Caps Lock i Num Lock (czasem też oznaczany jako Num LK) są włączone czy wyłączone.
2. Wpisując hasło w oknie programu rozruchowego TrueCrypt, upewnij się, że klawisze Caps Lock i Num Lock są odpowiednio włączone lub wyłączone, jak w momencie ustawiania hasła.

Uwaga: Inne rozwiązania tego problemu znajdziesz niżej w tym dziale.


Problem:
System zawiesza się na jakieś 10-60 sekund co 5 do 60 minut (bywa, że zużycie karty graficznej jest na poziomie 100%), partycja systemowa/dysk systemowy są zaszyfrowane.
Przyczyna problemu:
Problem z kartą graficzną i/lub płytą główną.
Możliwe rozwiązania:

 • Spróbuj wyłączyć oszczędzanie energii w ustawieniach BIOS i w Opcjach zasilania w panelu sterowania.
 • Zastąp obecny procesor innym (innym typem procesora, procesorem innej marki).
 • Wymień płytę główną (inny typ/marka).

Problem:
Następuje awaria systemu, kiedy próbuję zamontować lub zdemontować wolumen TrueCrypt (pojawia się niebieski ekran, albo komputer nagle resetuje się),
lub
Od czasu zainstalowania programu TrueCrypt mój system znacznie częściej zawiesza się/częściej występują awarie.
Przyczyny problemu:

 • Usterka w innym programie (np. w programie antywirusowym, sterowniku, w programie do optymalizacji itp.)
 • Usterka w programie TrueCrypt
 • Usterka w Windowsie lub niewłaściwie działający element oprogramowania

Możliwe rozwiązania:
Wyłącz antywirusa, narzędzia do optymalizacji systemu i wszystkie inne tego typu program. Jeśli to nie pomoże, spróbuj je odinstalować i uruchomić ponownie system.
Jeśli problem nie zniknie, uruchom TrueCrypt i kliknij Pomoc -> Diagnozuj awarię systemu zaraz po awarii. TrueCrypt rozpocznie analizę plików zrzutu awaryjnego utworzonych automatycznie przez Windowsa po awarii. Jeśli z analizy wyniknie, że przyczyną błędu była usterka programu, to TrueCrypt wyświetli nazwę i dostawcę sterownika (uwaga: aktualizacja lub odinstalowanie sterownika może pomóc w rozwiązaniu problemu). Niezależnie od wyniku, możesz wysłać nam informacje na temat awarii – pomoże to nam ustalić przyczynę usterki w TrueCrypt.


Problem:
W Windowsie 7/Vista (i w nowszych Windowsach), nie mogę użyć programu Kopia zapasowa Windowsa do stworzenia kopii zapasowej niesystemowego wolumenu TrueCrypt.
Przyczyna:
Usterka w programie Kopii zapasowej Windowsa.
Możliwe rozwiązanie:
1. Zamontuj wolumen TrueCrypt, na który chcesz utworzyć kopię zapasową.
2. Prawym kliknij na folder w wolumenie (lub prawym na literę dysku w liście w Mój komputer) i wybierz Udostępnij dla lub Udostępnij (w Windowsie Vista).
3. Wykonuj polecenie na ekranie, aby udostępnić folder.
4. W programie Kopia zapasowa Windowsa wybierz udostępniony folder (ścieżka/lokalizacja) jako folder docelowy.
5. Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.
Uwaga: Powyższe rozwiązanie nie dotyczy wersji Starter i Home Windowsa 7 (jak i nowszych wersji tego systemu).


Problem:
Etykieta systemu plików w wolumenie TrueCrypt nie może być zmienione z poziomu okna ‘Mój komputer’ na systemie Windows Vista i na nowszych wersjach Windowsa.
Przyczyna problemu:
Z powodu usterki w Windowsie, etykiety zapisywane są tylko do pliku rejestru Windowsa, zamiast do systemu plików.
Możliwe rozwiązania:
Prawym kliknij na zamontowany wolumen w oknie ‘Mój komputer’, wybierz Właściwości i utwórz nową etykietę dla wolumenu.


Problem:
Nie mogą zaszyfrować partycji/urządzenia, bo Kreator tworzenia wolumenu TrueCrypt twierdzi, że jest używany/a.
Możliwe rozwiązanie:
Zamknij, wyłącz lub odinstaluj wszystkie program korzystające z partycji/dysku. Jeśli to nie pomaga, prawym kliknij na ikonę Mój komputer na pulpicie i wybierz Zarządzaj -> Magazynowanie -> Zarządzanie dyskiem. Następnie prawym wybierz partycję, którą chcesz zaszyfrować i kliknij Zmień literę dysku i ścieżki. Potem kliknij Usuń i OK. Uruchom ponownie system.


Problem:
Kreator podczas tworzenia ukrytego wolumenu zgłasza, że zewnętrzny wolumen nie może być zablokowany.
Przyczyna problemu:
Zewnętrzny wolumen zawiera pliki używane przez jeden lub więcej programów.
Możliwe rozwiązanie:
Zamknij wszystkie program używające plików z zewnętrznego wolumenu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyłączyć lub odinstalować wszystkie elementy antywirusa, po czym zresetuj komputer.


Problem:
Kiedy próbuję dostać się do kontenera udostępnionego przez sieć, wyskakują te błędy: “Za mało miejsca na serwerze do przetworzenia tego polecenia.”, lub/i “Za mało pamięci do ukończenia transakcji.”
Przyczyna problemu:
Mogła zostać ustawiona zbyt mała wartość IRPStackSize w rejestrze Windowsa.
Możliwe rozwiązanie:
Umieść klucz IRPStackSize w rejestrze Windowsa i ustaw dla niego większą wartość. Uruchom ponownie komputer. Jeśli klucz nie istnieje w rejestrze, utwórz go w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters i jako jego wartość ustaw 16 lub więcej. Potem uruchom ponownie komputer.
Więcej informacji na stronach: http://support.microsoft.com/kb/285089/ i http://support.microsoft.com/kb/177078/

 

Cyfrowa Matka

Może Ci się również spodoba

1 Odpowiedź

 1. anonim pisze:

  a ja mam problem z taki że jak szyfruje sobie kartę micro sdhc i potem ją odszyfrowuje to za którymś razem pojawiają się szczątkowe foldery podpisane dosłownie jakimiś bazgrołami tzw. krzaczkami i nie da się już wejść w folder. I nie wiem czy to przyczyna tego że te karty pamięci nie nadają się do tego czy może przyczyna leży gdzieś indziej… może ktoś coś podpowie ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *