Kategoria: Truecrypt

0

Truecrypt – Algorytmy haszujące

W kreatorze tworzenia wolumenu, w okienku zmiany hasła i w oknie generatora klucza pliku możesz wybrać algorytm haszujący. Algorytm wybrany przez użytkownika jest używany przez Generator losowych liczb programu TrueCrypt (traktowany jest jako pseudolosowa...

0

Truecrypt – Algorytmy szyfrujące

Wolumeny TrueCrypt mogą zostać zaszyfrowane za pomocą następujących algorytmów: Więcej na temat trybów XTS w sekcji Tryby operacji. AES AES (The Advanced Encryption Standard) określa kryptograficzny algorytm odpowiadający Federalnym standardom przetwarzania informacji (Federal Information...

0

Truecrypt – Przyśpieszenie sprzętowe

Niektóre procesory (CPU) wykorzystują przyśpieszone sprzętowo szyfrowanie AES *. Ten sposób szyfrowania pozwala przyśpieszenie całego procesu 4-8-krotnie (w porównaniu do szyfrowania z zastosowaniem zwykłego oprogramowania z identycznymi procesorami).

0

Truecrypt – Przetwarzanie potokowe

TrueCrypt szyfrując i deszyfrując dane przetwarza je potokowo (asynchronicznie). Aplikacja ładuje część pliku z zaszyfrowanego wolumenu/dysku, a program TrueCrypt automatycznie deszyfruje ją w pamięci RAM. Dzięki potokowemu przetwarzaniu aplikacje nie muszą czekaćna rozszyfrowanie części...

0

Truecrypt – Paralelizacja

Jeśli jesteś posiadaczem wielordzeniowego procesora (lub wielu procesorów), program TrueCrypt będzie jednocześnie wykorzystywał wszystkie z nich do szyfrowania i deszyfrowania. Przykładowo, deszyfrując pewną część danych, program najpierw rozbije ją na jeszcze mniejsze części. Ilość...

1

Truecrypt – Metoda wyparcia

Na wypadek gdybyś w przyszłości został zmuszony przez obcą osobę do podania hasła, program TrueCrypt pomyślał o zabezpieczeniach i proponuje, abyś zastosował tzw. „metodę wiarygodnego wyparcia”, czyli najkrócej mówiąc metodę, która pomaga chronić twoje...

2

Truecrypt – Szyfrowanie systemu

TrueCrypt może w locie zaszyfrować partycję systemową lub cały dysk systemowy, tj. partycję lub dysk, na którym zainstalowany jest Windows i z którego jest uruchamiany. Szyfrowanie system zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności, ponieważ...

0

Truecrypt – Tutorial dla początkujących

Jak utworzyć i używać “kontenera” TrueCrypt Ten rozdział zawiera instrukcję krok po kroku jak utworzyć, montować i używać wolumenu TrueCrypt. Polecamy też przeczytanie innych działów, znajdziesz tam ważne informacje i wskazówki.

0

Truecrypt – Wprowadzenie

TrueCrypt jest oprogramowaniem pozwalającym na szyfrowanie zawartości „w locie” i na ich zaszyfrowane przechowywanie. Szyfrowanie „w locie” (z ang. on-the-fly) polega na tym, że dane są automatycznie szyfrowane przed zapisaniem i odszyfrowane zaraz po...