Kategoria: Szyfrowanie

0

Truecrypt – Tryb przenośny

Program TrueCrypt może być uruchomiony w tzw. trybie przenośnym. Oznacza to, że nie musi być on zainstalowany na systemie operacyjnym, na którym jest uruchomiony. Używając programu w tym trybie należy pamiętać o 2 rzeczach:...

0

Truecrypt – Główne okno programu

Polecenie Wybierz plik Pozwala na wybranie utworzonego z pliku wolumenu. Po wybraniu wolumenu, możesz wykonywać na nim wiele różnych operacji, m.in. zamontować go (klikając ‘Zamontuj’). Wolumen wybierzesz też przeciągając jego ikonkę do głównego okna...

2

Truecrypt – Wolumen Truecrypt

Wyróżnia się 2 rodzaje wolumenów TrueCrypt: Wolumeny pliku (kontenery) Wolumeny partycji/dysku Ważne: Poza tymi wirtualnymi wolumenami, TrueCrypt może zaszyfrować także fizyczną partycję/dysk, na której zainstalowany jest system Windows (więcej informacji w dziale Szyfrowanie systemu)....

0

Truecrypt – Algorytmy haszujące

W kreatorze tworzenia wolumenu, w okienku zmiany hasła i w oknie generatora klucza pliku możesz wybrać algorytm haszujący. Algorytm wybrany przez użytkownika jest używany przez Generator losowych liczb programu TrueCrypt (traktowany jest jako pseudolosowa...

0

Truecrypt – Algorytmy szyfrujące

Wolumeny TrueCrypt mogą zostać zaszyfrowane za pomocą następujących algorytmów: Więcej na temat trybów XTS w sekcji Tryby operacji. AES AES (The Advanced Encryption Standard) określa kryptograficzny algorytm odpowiadający Federalnym standardom przetwarzania informacji (Federal Information...

0

Truecrypt – Przyśpieszenie sprzętowe

Niektóre procesory (CPU) wykorzystują przyśpieszone sprzętowo szyfrowanie AES *. Ten sposób szyfrowania pozwala przyśpieszenie całego procesu 4-8-krotnie (w porównaniu do szyfrowania z zastosowaniem zwykłego oprogramowania z identycznymi procesorami).

0

Truecrypt – Przetwarzanie potokowe

TrueCrypt szyfrując i deszyfrując dane przetwarza je potokowo (asynchronicznie). Aplikacja ładuje część pliku z zaszyfrowanego wolumenu/dysku, a program TrueCrypt automatycznie deszyfruje ją w pamięci RAM. Dzięki potokowemu przetwarzaniu aplikacje nie muszą czekaćna rozszyfrowanie części...

0

Truecrypt – Paralelizacja

Jeśli jesteś posiadaczem wielordzeniowego procesora (lub wielu procesorów), program TrueCrypt będzie jednocześnie wykorzystywał wszystkie z nich do szyfrowania i deszyfrowania. Przykładowo, deszyfrując pewną część danych, program najpierw rozbije ją na jeszcze mniejsze części. Ilość...

1

Truecrypt – Metoda wyparcia

Na wypadek gdybyś w przyszłości został zmuszony przez obcą osobę do podania hasła, program TrueCrypt pomyślał o zabezpieczeniach i proponuje, abyś zastosował tzw. „metodę wiarygodnego wyparcia”, czyli najkrócej mówiąc metodę, która pomaga chronić twoje...